Upozorňujeme žadatele, že od 23. listopadu 2022 dochází k úpravě 4. výzvy zaměřené na udržitelné nakládání s odpady. Změna spočívá především v ukončení příjmu žádostí u opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 a ve výrazném omezení opatření 1.5.5. Od 23.11.2023 již nebude v této výzvě možno podávat žádosti na sběrné dvory, prevenci a oddělený sběr a svoz separovaných odpadů. Důvodem je velký zájem (přealokovanost) v tomto dotačním segmentu.

Cílem Řídicího orgánu je rozdělit prostředky alokované na daná opatření žadatelům v průběhu celého programového období a nikoli v rámci první výzvy. Řídicí orgán zvažuje zařazení další výzvy na daná opatření v druhé polovině roku 2023.

Dále změna spočívá ve zkrácení termínu pro příjem žádostí v opatřeních, která se nemění (na 30. června 2023) a současně navýšení alokace výzvy.

Výše popsané změny reflektuje aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP na rok 2022.