Aktuální vydání časopisu Priorita nabízí hodně textů o fotovoltaických elektrárnách. Můžete si přečíst komentář ministra životního prostředí k budoucnosti této energie, shrnuje přínosy pro společnost a průmysl a také se dotýká budoucnosti fotovoltaiky v České republice.

Na několika případech také ukazujeme, jak solární panely efektivně spoří energii z neobnovitelných zdrojů. Například v Chrudimi, kde se chystají osadit střechy škol fotovoltaikou.  Panely budou mít také v Nemocnici Na Homolce. Díky přidanému zdroji energie a další modernizaci ušetří nemocnice desítky milionů korun. Své o tom vědí i na statistickém úřadě, kde už fotovoltaiku a celou sadu dalších opatření mají.

Budoucnosti se týká také Operační program Spravedlivá transformace, o kterém píšeme hned v několika článcích. Strategický projekt podpoří dění v Karlovarském kraji a o transformaci uhelných regionů se bavila také Rada evropských ministrů životního prostředí.

Věnujeme se nejen slunci, ale i vodě, a to na konkrétních projektech. Obec Herálec chrání protipovodňová opatření a u Kutřína vznikne suchá nádrž, která pomůže při regulaci vodního toku. Obecně obce patří k velkým příjemcům dotací. Například v Opavě se rozhodli zlikvidovat jmelí napadající městské stromy, Domažlice mají lepší varovný systém či Vsetín připravuje založení energetického společenství.

V rubrikách Technologie a Zahraničí se podíváme na používání přírodních barev při práci s textilem respektive se podíváme do zeleného Londýna.

PRIORITA 2/2024 zdarma ke stažení