Aktualizovali jsme harmonogram výzev z OPŽP 2021-2027 na rok 2023.

Úprava spočívá ve snížení alokace výzvy a rozšíření podporovaných opatření o opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny.