S platností od 25. 4. 2023 dochází k aktualizaci 33. výzvy OPŽP 2021-2027 (Záchranné stanice pro živočichy a prevence útoků šelem). Nově mohou o podporu žádat také resortní organizace ochrany přírody MŽP v případech, kdy naplňují definici oprávněných žadatelů dle této výzvy.

Samostatná výzva na daná opatření aktuálně nebude pro resortní organizace ochrany přírody MŽP vyhlašována.

Aktuální znění výzvy naleznete na této stránce: