Harmonogram byl rozšířen o devět nově plánovaných výzev, s jejichž vypsáním se počítá v průběhu tohoto kalendářního roku. Výzvy se týkají opatření ze specifických cílů 1.2, 1.3 a 1.4.
  • Specifický cíl 1.2 – průběžná výzva č. 45 (opatření 1.2.3)
  • Specifický cíl 1.3 – průběžné výzvy č. 46 a č. 47 (opatření 1.3.1) a průběžné výzvy č. 48, č. 49 a č. 50 (opatření 1.3.5)
  • Specifický cíl 1.4 – kolová výzva č. 42 (opatření 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3), průběžná výzva č. 43 (opatření 1.4.1) a kolová výzva č. 44 (opatření 1.4.4, 1.4.5)