Změna spočívá v časovém omezení podporovaného opatření 1.5.7 z důvodu naplnění dílčí alokace výzvy schválenými projekty.

Podpora bude nově umožněna pouze pro žádosti podané do dne 3. 3. 2023 (23:59). Ode dne 4. 3. 2023 je umožněna podpora pouze v nově omezené podobě definované výzvou. Cílem Řídicího orgánu je rozdělit prostředky alokované na dané opatření žadatelům v průběhu celého programového období a nikoli pouze v rámci první výzvy. Změna nebude mít negativní dopad na způsob administrace projektů v MS2021+.