Modifikace 24. výzvy spočívá ve změně termínu ukončení příjmu žádostí - ze dne 31.12.2023 na den 20.3.2023 - z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy podanými žádostmi. Dále se jedná o formální úpravu výzvy.

Změny výzvy nemají negativní dopad na způsob administrace registrovaných žádostí v MS2021+.