Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Změna spočívá v přidání dvou nových výzev.

40. výzva je do harmonogramu výzev zařazena v kratším termínu, než je stanoveno v Metodickém pokynu Výzvy, hodnocení a výběru projektů v období 2021-2027, a to s ohledem na velkou poptávku novostaveb v pasivním standardu. Tato fázovaná výzva zároveň významným způsobem napomůže dočerpat alokaci ERDF v OPŽP 2014-2020. Text výzvy byl projednán Platformou pro přípravu výzvy.

41. výzva je do harmonogramu výzev zařazena v kratším termínu, než je stanoveno v Metodickém pokynu Výzvy, hodnocení a výběru projektů v období 2021-2027, a to s ohledem na současný rozsah škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na hospodářských zvířatech. Proto je brzké vyhlášení této výzvy pro Ministerstvo životního prostředí zásadní. Výzva je zaměřena na opatření pod probíhající notifikací. Text výzvy byl projednán Platformou pro přípravu výzvy.