Součástí veletrhu URBATECH je i dvoudenní konference určená zejména zástupcům samospráv a vedení měst a obcí. První den bude věnovaný klimatickým změnám a hospodaření s vodou. Druhý den konference se bude zabývat energetickou soběstačností obcí a trendy v alternativních zdrojích energií.

Možnosti dotační podpory pro města a obce představí i Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR:

ČTVRTEK 30. března 2023, Národní pavilon Z

11:15 Adaptace krajiny na klimatické změny
Ing. Pavel Marták, Ministerstvo životního prostředí ČR

12:45 Dotace na hospodaření s vodou
Mgr. Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR

PÁTEK 31. března 2023, Národní pavilon Z

12:45 Dotace pro energetickou soběstačnost obcí
Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, Státní fond životního prostředí ČR

Kompletní program konference

Souběžně s konferencí proběhne v pavilonu T1 i na venkovních plochách výstaviště veletrh pro města, obce i širokou veřejnost. Návštěvníci se můžou těšit na ukázky komunální techniky, elektromobilů nebo tepelných čerpadel. Na poradenském stánku se od odborníků z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR dozvědí více o možnostech podpory pro domácnosti, města i obce prostřednictvím dotačních titulů Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí.

Informace pro návštěvníky veletrhu URBATECH