14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů
Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.
Zjistit více
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Zjistit více
28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny
Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a…
Zjistit více
2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace
Výzva se zaměřuje na podporu projektů výstavby centrálních čistíren odpadních vod (popř. decentralizovaných ČOV) a projektů výstavby nebo dostavby kanalizace…
Zjistit více
24. výzva – Prevence vzniku odpadů
Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – tzv.…
Zjistit více
5. výzva – Projektové schéma pro SC 1.3
Výzva je zaměřena na realizace tzv. projektového schématu OPŽP zjednodušenými metodami vykazování, a to u projektů s celkovými výdaji do 200 000 EUR.
Zjistit více
15. výzva – Sanace lokalit s ekologickou zátěží
Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového…
Zjistit více
23. výzva – Obnova svahových nestabilit
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
Aktualita
Prosincová Priorita je o energetických úsporách a nových dotačních výzvách
Energie jsou tématem dneška i budoucnosti. V aktuálním vydání Priority se dočtete o tom, jak se dotační program Nová zelená úsporám Light snaží pomoci nízkopříjmovým domácnostem. O pomoci lidem, na které dopadají vysoké ceny, hovoří v rozhovoru ministr životního prostředí Marian Jurečka.
7. 12. 2022
Zjistit více
Informace k dopadu mezinárodních sankcí na zadávací řízení -…
V souvislosti s aktuální ruskou agresí na Ukrajině byly v průběhu roku 2022 přijaty nové mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku, které mimo jiné dopadají i…
29. 11. 2022
Zveřejnění standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro…
Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje standardní cenové indexy používané při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007-2013, resp. OPŽP 2014…
25. 11. 2022
Den malých obcí – 56. ročník
Den malých obcí je tradičním místem setkání zástupců obcí s představiteli tuzemských ministerstev s cílem předání aktuálních odborných informací z oblasti…
29. 11. 2022
Upozorňujeme na aktualizaci 4. výzvy
Upozorňujeme žadatele, že od 23. listopadu 2022 dochází k úpravě 4. výzvy zaměřené na udržitelné nakládání s odpady. Změna spočívá především v ukončení příjmu…
22. 11. 2022
Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu
Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).…
18. 11. 2022
Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci
Pod názvem „Česko a Evropa řeší klima“ startuje od 16. listopadu v České televizi nový čtyřdílný seriál. Osvětově-informační cyklus nabídne ukázky…
16. 11. 2022
Listopadová Priorita je o úsporách i nových dotacích
Dotační nabídka se rychle rozšiřuje. Operační program Životní prostředí vyhlašuje další výzvy, už jich je celkem pětadvacet, ty nové se zaměřují na přírodu a…
9. 11. 2022
Aktuální čerpání výzev z OPŽP 2021-2027
Zveřejňujeme dokument týkající se aktuálního stavu čerpání výzev z OPŽP 2021-2027. Potenciální žadatelé tak získají přehled o tom, jak velký zájem je o…
8. 11. 2022
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách