3. výzva AOPK OPŽP ZMV – Zpracování studií a plánů
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení zpracování studií a plánů.
Zjistit více
41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Zjistit více
38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Zjistit více
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Zjistit více
16. výzva – Rekultivace starých skládek
Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.
Zjistit více
58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro…
Zjistit více
32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině
Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném…
Zjistit více
51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Zjistit více
Aktualita
Záznam a prezentace z webináře o finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů
Nestihli jste webinář, na němž odborníci SFŽP ČR představili aktuální informace o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářského systému? Podívejte se na webinář ze záznamu.
23. 11. 2023
Zjistit více
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č.…
22. 11. 2023
Nová výzva za 250 milionů podpoří třídící linky na separaci odpadů
Nově vyhlášená výzva je určena subjektům nakládajícím s odpady a je zacílena na třídící systémy pro separaci odpadů na celém území ČR.
22. 11. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká 16. výzvy OPŽP 2021–2027.
14. 11. 2023
Konference Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a…
Zveme na další konferenci z cyklu Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst, zaměřenou na možnosti posílení energetické nezávislosti měst,…
1. 12. 2023
Webinář o finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů
Zúčastněte se našeho webináře a seznamte se s aktuálními informacemi o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti…
22. 11. 2023
V listopadové Prioritě se dočtete o školách, úsporných památkách i…
S barevným podzimem přichází i pestrá nabídka článků v nové Prioritě. Je možné získat dotační podporu pro nově stavěné pasivní školy a školky.
3. 11. 2023
200 milionů z OPŽP podpoří chemickou recyklaci odpadů
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí je určena pro subjekty nakládající s odpady a podpoří výstavbu a modernizaci zařízení pro chemickou…
1. 11. 2023
Zveřejňujeme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Aktuální verze harmonogramu ke stažení:
27. 10. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách