9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
2. výzva AOPK OPŽP ZMV – Ochrana stád před velkými šelmami
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení stád drobných chovatelů, kteří nepodnikají v zemědělství, na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a ohrožené druhy…
Zjistit více
1. výzva AOPK OPŽP ZMV – Přírodě blízká opatření v krajině i sídlech
Výzva AOPK ČR je určena na podporu řady přírodě blízkých opatření od obnovy a tvoby tůní přes revitalizace potoků a řek až po výsadbu zeleně.
Zjistit více
29. výzva – Péče o chráněná území
Výzva má za cíl podpořit projekty ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a na dalších státem chráněných územích. Mezi…
Zjistit více
28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny
Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a…
Zjistit více
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Zjistit více
31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.
Zjistit více
20. výzva – Prevence a řízení antropogenních rizik
Výzva je určena projektům, které řeší zkvalitnění monitoringu životního prostředí, zefektivnění kontrolních procesů a zdokonalení prevence a řízení procesů při…
Zjistit více
Aktualita
Projektová příprava v OPŽP: zveřejňujeme vzorové zadávací dokumentace pro přidružené zakázky
V novém programovém období Operačního programu Životní prostředí podléhá u valné většiny projektů fáze jejich přípravy režimu tzv. zjednodušených metod vykazování. Abychom příjemcům podpory z OPŽP 2021-2027 usnadnili proces realizace přidružených zakázek, nachystali jsme pro ně vzorové zadávací dokumentace.
26. 1. 2023
Zjistit více
Miliony z OPŽP pomohou záchranným stanicím i farmářům na ochranu stád…
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dlouhodobě podporuje kvalitní péči o živočichy v záchranných stanicích a centrech pro ohrožené druhy modernizaci…
25. 1. 2023
Aktualizovali jsme Pokyny pro zadávání zakázek v OPŽP 2021-2027
Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti verze 3 Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „Pokyny OPŽP21+“),…
24. 1. 2023
Pochybení ve veřejných zakázkách s rizikem stanovení finanční opravy
Jedním z častých pochybení, se kterým se běžně setkáváme při kontrole výběrových a zadávacích řízení, je nesprávné dělení zakázek.
23. 1. 2023
Změna v harmonogramu výzev na rok 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev z OPŽP 2021-2027 na rok 2023.
16. 1. 2023
Jak snížit náklady na bydlení poradíme na FOR PASIV
Unikátní souběh veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM v pražských Letňanech se koná pod odbornou záštitou Státního fondu životního prostředí ČR.
9. 2. 2023
Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami
Po několikaměsíční přestávce je možné opět získat na zabezpečení chovů až 100% dotaci.
12. 1. 2023
Aktualizovali jsme Zjednodušený finanční model na verzi 2.1
SFŽP ČR informuje příjemce podpory u vodohospodářských projektů, předložených do Operačního programu Životní prostředí nebo Národního programu Životní…
11. 1. 2023
Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR o aktuálních možnostech podpory
Zveřejňujeme záznamy webinářů, na nichž odborníci Státního fondu životního prostředí ČR představují aktuální dotační tituly v oblasti životního prostředí.…
10. 1. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách