41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci
Výzva se týká škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů, konkrétně jde o tyto druhy: vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní.
Zjistit více
3. výzva AOPK OPŽP ZMV – Zpracování studií a plánů
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení zpracování studií a plánů.
Zjistit více
38. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Zjistit více
47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky …
Zjistit více
25. výzva – Projektové schéma pro SC 1.4
Projektové schéma na administraci projektů spadajících pod opatření 1.4.1 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení) a 1.4.4 (výstavba a…
Zjistit více
48. výzva – Protipovodňová opatření
Budování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorba digitálních povodňových plánů, generelu odtokových poměrů, plánů odvádění extrémních srážek,…
Zjistit více
37. výzva – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách
Výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký,…
Zjistit více
51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Zjistit více
Aktualita
Zveřejňujeme pokyny k ukončení projektů v programovém období OPŽP 2014–2020
Informujeme žadatele a příjemce podpory o vydání důležitého Metodického dopisu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který přináší zásadní informace v souvislosti s ukončováním programového období 2014-2020. Dopis upravuje texty výzev pro podávání žádostí o podporu, které se týkají fázovaných projektů do programového období 2021-2027, nedokončených nebo nefungujících…
6. 12. 2023
Zjistit více
Aktualizovali jsme sociálně únosnou cenu pro vodné a stočné na rok…
S ohledem na legislativní změny účinné od 1. 1. 2024 zveřejňujeme aktualizaci sociálně únosné ceny na rok 2024.
5. 12. 2023
Priorita se v prosinci věnuje komunitní energetice i spravedlivé…
V prosincovém čísle vánoční dárky nemáme, ale třeba obyvatelé Ostravy se aspoň na nějaký mohou těšit – otevřou si ho ale o trošku později než o letošních…
4. 12. 2023
Záznam a prezentace z webináře o finanční udržitelnosti…
Nestihli jste webinář, na němž odborníci SFŽP ČR představili aktuální informace o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti…
23. 11. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 61. výzvy na rok 2024, zkrácení ukončení příjmů žádostí výzvy č. 43 a prodloužení příjmů žádosti výzev č.…
22. 11. 2023
Nová výzva za 250 milionů podpoří třídící linky na separaci odpadů
Nově vyhlášená výzva je určena subjektům nakládajícím s odpady a je zacílena na třídící systémy pro separaci odpadů na celém území ČR.
22. 11. 2023
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2023
Úprava v harmonogramu se týká 16. výzvy OPŽP 2021–2027.
14. 11. 2023
Konference Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a…
Zveme na další konferenci z cyklu Zkrotíme energie: Jak na energetickou nezávislost obcí a měst, zaměřenou na možnosti posílení energetické nezávislosti měst,…
1. 12. 2023
Webinář o finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů
Zúčastněte se našeho webináře a seznamte se s aktuálními informacemi o povinnostech příjemců dotací ve vztahu k zajištění finanční udržitelnosti…
22. 11. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách