51. výzva – Zpracování studií a plánů
Studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability.
Zjistit více
58. výzva – Obnovitelné zdroje energie pro veřejné budovy
Výzva pro regiony v rámci ITI Ostravské, Jihlavské, Olomoucké a Zlínské aglomerace se vztahuje se na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro…
Zjistit více
4. výzva AOPK OPŽP ZMV – Podpora přírodě blízkých opatření v krajině…
Výzva AOPK ČR podpoří přírodě blízká opatření v krajině a sídlech.
Zjistit více
47. výzva – Vodní a vegetační krajinné prvky
Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky …
Zjistit více
63. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Zjistit více
55. výzva – Svoz a zpracování odpadu
Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace.…
Zjistit více
71. výzva – Obnova stability svahů
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
64. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech, prádelnách a technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře, např. v…
Zjistit více
Aktualita
Došlo ke změnám u výzvy č. 55 na svoz a zpracování odpadů
U výzvy došlo k úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory na verzi č. 6.2 účinnou od 15. 2. 2024 a k doplnění omezení u opatření 1.5.6 a 1.5.9.
9. 4. 2024
Zjistit více
Dubnová Priorita je o zelené modernizaci a úspěšných projektech
Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká.
8. 4. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 66. výzvy.
26. 3. 2024
Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a…
Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a…
13. 3. 2024
Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov
V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou…
7. 3. 2024
Do jara vchází Priorita se sluneční energií a budoucími projekty
Pomalu přichází jaro a s ním teplejší počasí a více slunce. To dodává energii nejen nám lidem, ale i solárním panelům. Tímto krásným oslím mostem jsme se…
4. 3. 2024
Aktualizovali jsme harmonogram výzev OPŽP na rok 2024
Úprava v harmonogramu se týká prodloužení data ukončení příjmu žádostí 37. a 38. výzvy na červen 2024, posunu data vyhlášení 70. a 68. výzvy a ukončení příjmu…
1. 3. 2024
Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards. Představí novou…
Odstartoval šestý ročník soutěže Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu. Stejně jako loni vybere odborná porota ty nejlepší z…
20. 2. 2024
Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami
Celkem 20 milionů korun je určeno subjektům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy. Jedná se o pomoc podnikajícím…
7. 2. 2024
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách