11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách
Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
Zjistit více
23. výzva – Obnova svahových nestabilit
Výzva se zaměřuje na podporu aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
Zjistit více
2. výzva AOPK OPŽP ZMV – Posilování ochrany a zachování přírody,…
Výzva AOPK ČR je určena na zabezpečení stád drobných chovatelů, kteří nepodnikají v zemědělství, na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a ohrožené druhy…
Zjistit více
36. výzva – Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití
Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za…
Zjistit více
9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře
Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro…
Zjistit více
31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.
Zjistit více
24. výzva – Prevence vzniku odpadů
Výzva podporuje pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů. Také se zaměřuje na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – tzv.…
Zjistit více
4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady
Výzva zaměřuje svou pozornost na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy…
Zjistit více
Aktualita
Únorová Priorita popisuje nové dotační výzvy a úspěšné projekty
Nová ptačí pozorovatelna, zahrada u mateřské školky nebo třeba Plšíkova zahrada. To jsou jedny z mnoha projektů, které vznikají díky dotacím z různých programů v oblasti životního prostředí. Přečíst si o nich můžete v aktuální Prioritě.
6. 2. 2023
Zjistit více
Veletrh dotačních příležitostí v Jihlavě
Firmy, podnikatelé i zástupci měst a obcí z kraje Vysočina mohou konzultovat své podnikatelské záměry a získat informace o možnostech dotační podpory z…
15. 2. 2023
Nový ročník Adapterra Awards startuje přímo na svátek mokřadů
U příležitosti dnešního Světového dne mokřadů zahájila Nadace Partnerství ve spolupráci s Integra Consulting již pátý ročník celostátní soutěže Adapterra…
2. 2. 2023
Nová výzva z OPŽP podpoří projekty zachytávání srážkových a šedých vod
Operační program Životní prostředí 2021-2027 je v plném proudu a pokračuje v něm vyhlašování nových výzev z různých tematických oblastí. Aktuálně se jedná o 36…
1. 2. 2023
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2023
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Změna spočívá v přidání dvou nových výzev.
31. 1. 2023
Projektová příprava v OPŽP: zveřejňujeme vzorové zadávací dokumentace…
V novém programovém období Operačního programu Životní prostředí podléhá u valné většiny projektů fáze jejich přípravy režimu tzv. zjednodušených metod…
26. 1. 2023
Miliony z OPŽP pomohou záchranným stanicím i farmářům na ochranu stád…
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dlouhodobě podporuje kvalitní péči o živočichy v záchranných stanicích a centrech pro ohrožené druhy modernizaci…
25. 1. 2023
Aktualizovali jsme Pokyny pro zadávání zakázek v OPŽP 2021-2027
Dne 6. 1. 2023 nabyla účinnosti verze 3 Pokynů pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „Pokyny OPŽP21+“),…
24. 1. 2023
Pochybení ve veřejných zakázkách s rizikem stanovení finanční opravy
Jedním z častých pochybení, se kterým se běžně setkáváme při kontrole výběrových a zadávacích řízení, je nesprávné dělení zakázek.
23. 1. 2023
Všechny aktuality
Moje dotace

Podejte a spravujte žádost přes IS KP21+.

Vše důležité na jednom místě – novinky, přehledy aktuálních …
KAŽDÝ MĚSÍC ZDARMA.
On-line průvodce PŮJDEM TUDY
Navštivte místa, která rozkvetla díky Operačnímu programu Životní prostředí
Navštívit
Šumava
Voda šumí po lučinách