Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Podporovány budou projekty, zahrnující modernizaci objektu a volitelně pak další aktivity (vybavení a pomůcky pro interiér a exteriér, terénní úpravy). Projekty zaměřené pouze na pořízení vybavení, pomůcek nebo terénní úpravy nebudou podporovány.
Stav výzvy
Plánovaná
Druh výzvy
Kolová
Podání žádosti
4. 9. 2024 - 31. 1. 2025
Alokace
300 000 000 Kč
Popis
Příjemci podpory
 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. města Prahy
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu