Další dotazy a odpovědi budou postupně doplňovány v průběhu celého programového období.