OPŽP21+ podporuje komplexní pojetí projektů, tzn. že projekty sledují více cílů zároveň a neřeší izolovaně jednotlivosti. Koncept komplexních projektů představuje situaci, kdy je možné do jednoho projektu integrovat prvky a opatření, které jinak spadají do různých specifických cílů.

Znamená to především důraz na komplexní rekonstrukci veřejných budov, která řeší nejen snížení jejich energetické náročnosti, ale zároveň i využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení kvality vnitřního prostředí, či adaptaci budovy na změnu klimatu.

Výhodou pro žadatele je skutečnost, že všechny investiční záměry lze administrovat prostřednictvím jedné žádosti.

Příklady komplexních projektů:

Schéma komplexních projektů
Příklad komplexního projektu – komplexní revitalizace budovy a jejího okolí