Výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotle na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.
Stav výzvy
Příjem žádostí ukončen
Druh výzvy
Průběžná
Podání žádosti
5. 4. 2023 - 30. 6. 2023
Alokace
1 700 000 000 Kč
Příjemci podpory
  • Hlavní město Praha
  • Kraje
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu