ALADIN je regionální předpovědní model, který vypočítává vývoj atmosférických procesů na tři dny dopředu. K předpovědi počasí ho po mnoho let využívá i Český hydrometeorologický ústav. Před lety pořídili z dotace z OPŽP nový vysoce výkonný výpočetní systém – superpočítač, který umožnil posunout provozní aplikaci modelu ALADIN kvalitativně dál.

„Výkonný počítač k meteorologii patří,“ prohlašovala Radmila Brožková, vedoucí oddělení modelování numerických předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu, už v roce 2009 při předchozí obnově superpočítače, která byla taktéž financována dotací z OPŽP. „Bez výkonného počítání, které takový počítač umožňuje, se v dnešní době v moderních meteorologických službách neobejdeme,“ vysvětlovala nákup vektorového superpočítače NEC SX-9.

Tehdejší projekt podle jejích slov v ČHMÚ pojali jako modernizaci, která napomůže zlepšit připravenost na povodňové situace a tím zlepšit předpovědní povodňovou službu státu. „To byl náš hlavní cíl,“ vysvětlovala. „Česká republika má totiž v regionu střední Evropy zvláštní polohu. Leží na rozvodí, povodně u nás vznikají a my je poté ,vyvážíme‘ do okolních zemí. Nejsme tedy v situaci, kdy bychom se nacházeli na nějakém veletoku, voda se hromadila někde daleko, třeba v jiném státě, a povodňová vlna k nám posléze doputovala. U nás přichází voda z oblohy, s povodněmi je tu přímá souvislost a my pro připravenost na povodňové situace a na výstražnou službu musíme mít co nejlepší předpověď srážek,“ objasnila důvody, proč je namístě, abychom disponovali co nejmodernějším předpovědním modelem.

„Kromě náhrady již zastaralého superpočítače jsme potřebovali modernizovat předpovědní systém modelování atmosféry a zároveň vyjít vstříc rostoucí poptávce po rozvoji operativní předpovědi kvality ovzduší. Bylo tak zřejmé, že musíme zvýšit rozlišení atmosférického modelu ALADIN, přejít na použití přesnějších rovnic dynamiky atmosféry a zajistit tak adekvátní predikované meteorologické vstupy pro chemický transportní model,“ uvedla k novému projektu obnovy předpovědního modelu Radmila Brožková, jeho hlavní koordinátorka.

Jak superpočítač předpovídá počasí

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifický cíl 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Český hydrometeorologický ústav
Kraj
Praha

Dotace EU
55 101 620 Kč
Celkové způsobilé výdaje
64 825 435 Kč