Na bleskovou povodeň, která prolétla Kojčicemi u Pelhřimova, v obci asi nikdo nezapomene. Přestože už od události uběhlo patnáct let.

Tehdejší velká voda, kterou zavinily přívalové deště s krupobitím, napáchala velké škody, které byly odhadovány na 11 milionů korun. Od té doby obec řešila, jak ochránit obyvatele a jejich majetek před další takovou pohromou. První opatřením, které Kojčice udělaly, bylo navýšení hráze rybníku Mešnice a zvýšení jeho retenčního potenciálu.

Na druhé straně obce vznikla suchá nádrž Boučí. „Je to protipovodňové opatření. Nechceme, aby se povodně v obci opakovaly,“ říká starosta Kojčic Pavel Svárovský. Na vybudování suché nádrže získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Tím se dotvořila ochrana před velkou, stoletou vodou. „Dvě třetiny vody by měly jít kolem obce. Tou by měla protéct zbylá třetina, která by už neměla napáchat škody,“ popisuje starosta efekt protipovodňových opatření.

Projekt byl podpořen v programovém období 2014-2020.

Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Programové období:
2014-2020
Příjemce podpory
Obec Kojčice
Kraj
Vysočina

Dotace EU
6 723 575 Kč
Celkové způsobilé výdaje
7 910 088 Kč