Využijte příležitost konzultovat své záměry nebo získat více informací o dotačních příležitostech z nejžádanějších operačních programů a dalších zdrojů financování v České republice.

Zástupce Státního fondu životního prostředí ČR přiblíží aktuální nabídku dotací z Modernizačního fondu a z Operačního programu Životní prostředí. Podrobnější informace o zúčastněných institucích získáte na této stránce.

Účast na veletrhu je zdarma po předchozí registraci.

Registrace

Pozvánka