U obou výzev dochází k upřesnění omezení rozsahu podporovaných opatření.

Od 18. prosince 2023 budou z podpory 37. a 38. výzvy vyjmuty projekty zaměřené na modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče a projekty zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb.