Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 65. výzvy na červen 2024.

Výzva č. 65 na investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu bude vyhlášena až v červnu 2024. S ohledem
na nutnost přípravy výzvy a zajištění plynulosti vyhodnocování výzev v OPŽP a NPŽP je posunuto datum vyhlášení na 5. 6. 2024, datum zahájení příjmu žádostí na 4. 9. 2024 a datum ukončení příjmu žádostí na 31. 1. 2025.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: