Úprava v harmonogramu se týká posunu data vyhlášení 71. výzvy již na březen 2024.

Výzva č. 71 na investice do obnovu stability svahů a sanaci extrémních svahových nestabilit v důsledku přírodních jevů bude vyhlášena už v březnu 2024. S ohledem na aktuální připravenost projektů je urychleno datum vyhlášení na 6. 3. 2024, datum zahájení příjmu žádostí na 20. 3. 2024 a datum ukončení příjmu žádostí na 15. 11. 2024.

Aktuální verze harmonogramu ke stažení: