Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.

Úprava harmonogramu spočívá v přidání pěti nových výzev. Důvodem zařazení výzev do harmonogramu je stav připravenosti projektů ve SC 1.6, a to pro vybrané aktivity v opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny (výzvy č. 27, 28, 29 a 30) a opatření 1.6.2 Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy (výzva č. 31).