U výzvy došlo k úpravě platnosti verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory na verzi č. 6.2 účinnou od 15. 2. 2024 a k doplnění omezení u opatření 1.5.6 a 1.5.9.

Změny jsou platné od 12. 4. 2024.

Aktuální verzi textu výzvy najdete na stránce výzvy.