Všechny důležité informace k dotacím najdete na našem webu a v relevantních dokumentech, zejména v Pokynech pro žadatele a příjemce a dokumentech k příslušné výzvě. Před odesláním dotazu doporučujeme stránky pečlivě prostudovat.

Dotazy ke konkrétnímu již administrovanému projektu řešte s příslušným projektovým manažerem.

Kontaktní formulář využijte v případě, že máte specifické dotazy k připravovanému projektu. Abychom mohli co nejlépe odpovědět, vyberte oblast, které se váš požadavek týká.