Celkem 40 milionů korun je určeno malým a středním podnikům a mikropodnikům v oblasti zemědělské prvovýroby na prevenci škod způsobených zvlášť chráněnými druhy.

Podpora se vztahuje na konkrétní chráněné druhy vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a jestřáb lesní. Podpořeny budou pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech.

Výzva č. 41 je koncipována jako průběžná jednokolová, příjem žádostí je otevřen od 22. února 2023 do 31. října 2023.