Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů, použitých ve tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP, platných pro dvě období kalendářního roku, pro který je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována.

Indexy jsou platné vodohospodářské projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v dané oblasti podpory (vodovody, kanalizace, úpravny pitné vody a/nebo čistírny odpadních vod), tj. vodohospodářské projekty podpořené v rámci OPŽP 2007–2013, OPŽP 2014–2020 a OPŽP 2021–2027 (případně z NPŽP).

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje jak přepočtené Indexy vypočtené z časové řady bazických indexů k průměru roku 2005 = 100, tak přehledné tabulky Indexů vypočtené dle časové řady bazických indexů průměr roku 2015 = 100 (dle stávající metodiky ČSÚ). Zároveň do tabulky indexů průměr roku 2015 = 100 přibyl list Změna indexu ZFM pro potřeby vyplnění indexů do Zjednodušeného finančního modelu (nyní opravena chyba ve stanovení půlroční změny indexu nominálních mezd).

V případě dotazů se obracejte na SFŽP ČR, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury.

Ke stažení: