Podpora poskytnutá z Operačního programu Životní prostředí musí být v souladu s procedurálními a materiálními pravidly pro poskytování veřejné podpory, která jsou platná v okamžiku poskytnutí veřejné podpory. Bližší informace a jednotlivé dokumenty najdete v Přílohách pro projekty v režimu veřejné podpory.

Výběrová řízení

V dokumentu Zadávání veřejných zakázek , který je nedílnou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, najdete potřebné informace k zadávání veřejných zakázek. Můžete rovněž využít příručku Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách, kterou pro vás Státní fond životního prostředí ČR připravil.

Úprava žádosti před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace

K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace musíte postupovat dle stanovených pravidel. Potřebné informace najdete v dokumentu Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zpráva o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zpráva o udržitelnosti

Potřebné postupy pro vytvoření zprávy o realizaci a žádostí najdete v dokumentu Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu o udržitelnosti. Budete-li chtít pracovat s nástrojem pro hromadné načtení dat do soupisky dokladů v žádosti o platbu v IS KP21+, použijte příručku Import XML do soupisky dokladů na ŽoP s přiloženými pomocnými soubory.

Závěrečné zprávy

Postupy a dokument potřebné k vydání závěrečného vydodnocení, tj. jak zpracovat závěrečnou zprávu o realizaci a o platbě a protokol závěrečného vyhodnocení akce najdete v dokumentu Informace pro příjemce dotace k vydávání ZVA.

Kontroly – audity/externí kontroly

Příjemce je povinen evidovat audity a kontroly ze strany jiných subjektů než je Státní fond životního prostředí České republiky, které na projektu proběhly. Příjemce eviduje audit/externí kontrolu prostřednictvím samostatného modulu Kontroly v IS KP21+. Postup naleznete v dokumentu Informace pro příjemce k evidenci externích kontrol a auditů v IS KP21+.

Tato povinnost přímo vychází z Podmínek poskytnutí dotace, které jsou přílohou právních aktu o poskytnutí/převodu podpory.