Úspěšná realizace projektu vedla ke snížení energetické náročnosti objektu kuchyně a školní jídelny SUPŠ v Bechyni.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
4 890 505 Kč
Celkové způsobilé výdaje
9 743 562 Kč