Úspěšná realizace projektu vedla ke snížení energetické náročnosti objektu SUPŠ v Bechyni. Stavební úpravy spočívaly v úpravě přiváděného vzduchu dle hygienických podmínek a předpisů, zateplení fasády, střech a stropů. Vytápění budovy zajistily dva nové plynové kondenzační kotle.

Kromě úspor energie tak projekt přinesl i lepší vzduch do školních tříd.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
23 190 937 Kč
Celkové způsobilé výdaje
42 667 680 Kč