Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí vybudovali v Bezděkově vodní nádrž a dvě mokřadních tůně. Realizací projektu došlo ke zvýšení retence zadržené vody v krajině, podpoření biodiverzity v lokalitě a optimalizaci vodního režimu v okolí obce.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Třemešné
Kraj
Plzeňský

Dotace EU
1 335 032 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 490 988 Kč