Projekt „Preventivní opatření před škodami způsobenými velkými šelmami – Farma na Bockach“ pomohl ochránit hospodářská zvířata na farmě Natalie Lachové před velkými šelmami. Chovatelka zvolila kombinaci technických opatření a biologické preventivní ochrany ve formě víceřadého pevného oplocení s elektrickým ohradníkem, mobilního elektrického ohradníku, přenosného košáru, pasteveckého psa a foto monitoringu farmy.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Natalia Lachová
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
1 195 715 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 195 715 Kč