Starousedlíci si ještě pamatují, jak byl kdysi součástí panství velkostatkáře Paula Hevina de Navarre tenisový kurt a místní lidé baronovi, jemuž patřil zámeček v Citově, podávali přes plot zatoulané míčky. Obec do záchrany této památky v minulých letech investovala nemalé finanční částky a tak kromě zámečku, který dnes slouží jako sídlo obecního úřadu, mateřská školy a knihovny, zvelebila také přilehlý zámecký park. Citlivou proměnu místa ocenili také památkáři.

Poslední majitelé byli na základě Benešových dekretů po válce odsunuti. Baron Paul Hevin de Navarre měl v naší obci statek, polnosti, ale vlastnil také sto hektarů lesa,“ přiblížil historii zámečku starosta Citova Jaromír Otáhal.

Sídlo šlechty z roku 1845 prošlo v minulých letech náročnou rekonstrukcí. „Začínali jsme sanací vlhkosti, pak se spravovala střecha a na řadu přišlo odvodnění. Postupně se nám podařilo celý objekt opravit a dnes má širší využití – je zde sídlo obce, knihovna a mateřská škola. V prvním patře dnes vzniká stálá muzejní expozice,“ řekl.

Součástí areálu je i zámecký park, který dlouhá léta chátral, a obec tak usilovala o jeho zkrášlení. „Park byl v žalostném stavu, a protože komunikace nebyly v minulosti udržované, docházely děti do školky po neupraveném terénu. Nakonec jsme oslovili projektanta a začali pracovat na dokumentaci kompletní obnovy zámeckého parku – včetně komunikací a mobiliáře. Vycházeli jsme z historické mapy z roku 1886,“ doplnil starosta.

Rekonstrukce parku probíhala po etapách. Opravy začaly v roce 2008 a skončily roku 2021. Jednalo se cílevědomou a dlouholetou práci, během které byly v zámeckém parku obnoveny sítě cestiček, kašny, ale i vegetační prvky. Opravou prošlo původní oplocení, dřevěný altán a nově přibyly herní prvky pro děti.

V rámci poslední etapy obnovy parku byly vysázeny stromy, keře a trvalky. V rámci projektu tak byl park zveleben 95 stromy, 73 keři, 691 stromky pro živé ploty a ornamenty, 1 166 rostlinami a 1 423 trvalkami.

Projekt obnovy zámeckého parku podle pracovníků Národního památkového ústavu dokazuje, že se i obec s pěti sty obyvateli může vzorně starat o své kulturní dědictví. „Celková obnova vyžadovala dlouholetou cílevědomou činnost obce a jejího starosty, protože trvala desítky let, hledaly se vhodné dotační tituly a možnosti, jak obnovu financovat,“ ocenila Sandra Kolářová z NPÚ.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Citov
Kraj
Olomoucký

Dotace EU
1 333 585 Kč
Celkové způsobilé výdaje
2 222 641 Kč