V Dačicích postavili nový dům dětí a mládeže v areálu mateřské školky v ulici Bratrská. Původní prostory již město nemohlo využívat a provizorní sídlo v prostorách dačické nemocnice také nebylo ideální.

Město vybralo tento prostor záměrně kvůli dobré dostupnosti. „Je to na cestě mezi základními školami a autobusovým nádražím. Kousek odtud je stadion a sportovní hala, takže jde v podstatě o takové centrum volnočasových aktivit,“ přiblížil umístění starosta Dačic Karel Macků. 

Dačický dům dětí a mládeže nabízí celkem 50 kroužků, např. řemeslné a keramické dílny, mažoretky nebo kurzy aerobiku. V nové budově našli členové těchto zájmových kroužků dostatek prostoru, kde se mohou realizovat.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec,
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
6 258 764 Kč
Celkové způsobilé výdaje
20 862 547 Kč