V jednoduchosti je krása. Právě přiměřenost a decentnost je podle autorů charakteristická pro návrh protipovodňových opatření v Dolním Újezdě u Litomyšle. Oblast dlouhodobě a pravidelně sužovaly povodně. Subtilními prvky se autorům podařilo ochránit zástavbu v blízkosti řeky Desné tak, aby dokázala odolat i stoleté vodě. Z nivy řeky se opět stal funkční a ekologicky stabilnější kus krajiny. Vrátila se jí schopnost zadržovat vodu.

V neposlední řadě se z této lokality stalo příhodné místo k bytí, které za rok navštíví tisíce lidí. Místní komunita projekt přijala jednoznačně kladně a stal se vzorovým projektem a příkladem dobré praxe pro ostatní.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Dolní Újezd
Kraj
Pardubický

Dotace EU
4 521 100 Kč
Celkové způsobilé výdaje
4 759 053 Kč