Předmětem projektu byla revitalizace a zakládání zeleně v obcích Holešov, Všetuly a Dobrotice.

Došlo k obnově porostu živých plotů, vysazení nových keřů a trvalek. Dále byly v daných lokalitách umístěny lavičky a další zvelebující prvky.

Zcela obnoven byl historický zámecký sad a revitalizována byla zeleň v zámecké zahradě.

V rámci realizace projektu bylo vysazeno celkem 137 ks stromů, 192 ks ovocných stromů, 6 490 ks keřů, 3 343 ks trvalek a 10 042 ks cibulkovin. Realizací projektu se posílila ekostabilizační funkce v urbanizovaném prostředí a současně došlo ke zvýšení biodiverzity.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Holešov
Kraj
Zlínský

Dotace EU
10 451 647 Kč
Celkové způsobilé výdaje
12 296 055 Kč