Obec Horní Stropnice vybudovala na území osady Meziluží dvě tůně o celkové ploše 0,1ha.

Tůně zadržují vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu a nabízí vhodné prostředí pro vodní živočichy a rostliny v dané lokalitě.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Horní Stropnice
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
464 576 Kč
Celkové způsobilé výdaje
464 576 Kč