V rámci projektu bylo vybudována fermentační stanice a centrum na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které vyrábí biometan a ekologické hnojivo vhodné pro použití v zemědělství. Využívají se tak zbytky z výroby potravin a nápojů nebo zbytky nevhodné k jídlu například kvůli prošlé lhůtě spotřeby. Jedná se zejména o kuchyňské zbytky a gastro odpady. Kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z kterého lze vyrobit až 3,2 milionu m3 biometanu. Vyrobený bioplyn je dodáván do CNG stanic a využit pro potřebu elektřiny a tepla.

Projekt byl realizován v lokalitě dlouhodobě nevyužívaného brownfieldu na území bývalého dolu František v katastru obce Horní Suchá.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Organic technology s.r.o.
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
236 361 243 Kč
Celkové způsobilé výdaje
295 451 554 Kč