V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku otevřeli zcela přestavěný kulturní dům. Za kulturou tam chodí nejen místní, ale i celé široké okolí.

A co lidé uvnitř najdou? Velký sál pro koncerty, divadlo a další představení, malý sál pro malé divadelní formy, místo pro setkávání spolků či skupin, prostor pro zkušebnu, pro workshopy a další zázemí pro kulturní život. V domě funguje také kavárna nebo dětská herna. Kompletně se do kulturního domu přestěhovala také knihovna.

Kulturní dům byl přestavěn do pasivního energetického standardu. To znamená, že má velmi nízké energetické nároky, což ocení město především v této době, kdy razantně stoupají ceny energií. Při vyhřívání se využívá i lidské teplo návštěvníků. Zjednodušeně řečeno, větrací systém odvede přebytečné teplo, předá ho čerstvému vzduchu a ten pošle do budovy. Je tak zajištěno větrání a zároveň teplo. Takže platí, že čím více návštěvníků, tím šetrnější provoz.

Dalším energetickým opatření byly fotovoltaické panely na střeše. Dešťová voda je z budovy a parkoviště sváděna do nádrže a zalévá se jí zeleň v okolí centra, případně se vsakuje na místě. Voda v nádrži na střeše se používá k ochlazování vnitřního prostředí v létě.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Klášterec nad Ohří
Kraj
Ústecký

Dotace EU
45 023 036 Kč
Celkové způsobilé výdaje
150 076 785 Kč