Stezka Malý a Velký Lomnický slouží jako rekreační zázemí města a současně i jako naučná trasa, zpřístupňující přírodní zákoutí dvou jihočeských rybníků.

Informační panely se věnují historii a významu kanálu Zlatá stoka, mokřadním biotopům v okolí rybníků, místní fauně a floře nebo hospodaření a životě v lužním lese. Součástí stezky jsou posezení k odpočinku, vyhlídková věž nebo pozorovací kryt na vodě pro sledování vodních ptáků.

Stávající stezka již delší dobu chátrala, nebyla využívaná a její technický stav se nadále zhoršoval. V některých částech již byla pro návštěvníky i nebezpečná. Nevyhovující stezka a lávky byly díky dotaci z OPŽP opraveny v souladu s plánem péče o CHKO Třeboňsko.

Stezka tak nyní návštěvníkům znovu nabízí relaxaci aktivním odpočinkem, poznávání nádherné přírody a porovnávání jejích ročních proměn. 

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Lomnice nad Lužnicí
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
1 299 806 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 529 183 Kč