Budova bývalého hotelu Máj pod bývalým majitelem chátrala a nutně potřebovala rekonstrukci. Město Nové Hrady tak budovu koupilo a pustilo se s pomocí Operačního programu Životní prostředí do díla. Hotel tak byl po 40 letech rekonstruován a zateplen. V budově byl nainstalován i nový centrální kotel a otopná soustava. Celá budova je tak nyní výrazně energeticky úspornější.

V první části přestavby jsme řešili s úpravu pláště a zateplení. V druhé fázi jsme vyměnili topné médium, protože dříve se ve staré části objektu topilo uhlím. Teď jsme přešli na plyn. Vyměnili jsme okna, dveře, dostavili sociální zázemí pro sál. Přistavili jsme výtahovou šachtu kvůli výtahu do ubytovací části a nouzové schodiště,“ popsal starosta Vladimír Hokr některé stavební úpravy.

V budoucích letech plánuje město na renovace dále navázat úpravami jídelny, restaurace a salonku.

Starosta je rád, že se budovu, ke které má řada místních obyvatel nostalgický vztah, daří úspěšně revitalizovat. „Hotel se stavěl před rokem 1989, chodili tam brigádníci, naši otcové. Tím, že ho lidé budovali, k němu mají vztah,“ osvětlil starosta postoje místních.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Nové Hrady
Kraj
Jihočeský

Dotace EU
3 687 680 Kč
Celkové způsobilé výdaje
8 194 845 Kč