Předmětem projektu byla rekultivace nezabezpečené skládky odpadů, která se nachází na východním okraji obce Nový Jáchymov, v CHKO Křivoklátsko.

Na skládku byl ukládán hutní odpad ze železáren a až do 80. let se zde neřízeně mísil komunální odpad s potenciálně nebezpečným stavebním odpadem. Prostor skládky navíc nebyl nijak zabezpečen.

Rekultivace spočívala v realizaci terénních úprav, izolace a biologické rekultivace. Bylo zabráněno migraci vody směrem do skládky a tím se zamezilo znečišťování podzemní vody a dalšímu šíření znečištění.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Obec Nový Jáchymov
Kraj
Středočeský

Dotace EU
20 794 425 Kč
Celkové způsobilé výdaje
24 464 030 Kč