V lokalitě Šporovnická v k. ú. Radvanice s celkovou plochou 85.522 m2 bylo vyčištěno území a částečně obnoveny sady. Byla zde také založena luční společenstva, navazující na nově založené keřové skupiny. Realizace projektu měla pozitivní vliv na biodiverzitu oblasti.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Ostrava
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
10 043 842 Kč
Celkové způsobilé výdaje
12 554 802 Kč