Rybník Lužný má díky rekonstrukci upravenou a zatěsněnou návodní stranu hráze, nové výpustné zařízení i kapacitnější bezpečností přeliv. „V případě povodní je tak schopen udržet stoletou a zpomalit tisíciletou vodu,“ upozornil náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka.

Pod hrází vznikaly průsaky a zamokření bylo patrné po celé hrázi až k její koruně. Vzhledem k tomu, že rybník Lužný je pro Jihlavu strategický prvek protipovodňové ochrany, muselo město situaci řešit.

S hladinami rybníků neustále manipulujeme tak, aby v případě větších dešťů zadržela soustava co největší objem přívalu vody. Pokud by se rybníky přelily, zaplavily by celé území pod nimi. Ohrozily by až pět tisíc lidí a samozřejmě jejich majetek. Proto byla rekonstrukce Lužného nutná. V budoucnu bychom chtěli opravit i zbytek ze soustavy Pístovských rybníků,“ upozornil Radek Popelka.

Kromě toho, že soustava Pístovských rybníků chrání Jihlavu před povodněmi, je i důležitým záložním zdrojem pitné vody.

Díky správnému hospodaření a udržování dobré kvality vody je rybník Lužný navíc vhodným místem pro výskyt vzácných živočišných druhů.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Statutární město Jihlava
Kraj
Vysočina

Dotace EU
11 217 764 Kč
Celkové způsobilé výdaje
13 197 370 Kč