Máte doma věci, které už nevyužijete? Jsou v dobrém stavu a je vám líto vyhodit je do odpadu? V Poděbradech mají řešení. Nepotřebné věci je možné přinést do re-use centra. Zde je pak objeví ti, kterým se naopak budou hodit.

Předmětem podpory z OPŽP bylo vybudování re-use centra v prostorách areálu Sběrného dvoru Technických služeb města Poděbrady. Centrum předchází vzniku 5 druhů odpadů – objemného odpadu, papíru a lepenky, plastu, skla a textilu. Realizací projektu se produkce odpadů snížila o cca 110 tun ročně.

Princip re-use centra je jednoduchý. Pokud se člověk potřebuje zbavit věci, kterou už sám nevyužije, ale která je v zachovalém stavu a ještě by mohla posloužit někomu jinému, jednoduše ji přiveze do sběrného dvora.

Tam provede pracovník prvotní zevrubnou prohlídku, že je ta věc skutečně ještě využitelná, není třeba za hranou životnosti a podobně,“ vysvětluje ředitel Technických služeb v Poděbradech Michal Pavlas.

Danou věc poté převezme v nově otevřené hele pracovnice centra. Zaeviduje ji a označí speciálním barevným kódem. Ten určuje výši poplatku, kterou nový majitel za věc zaplatí. Kódy se určují podle hodnoty a stavu dané věci. Jsou rozděleny do čtyř barev a cenových kategorií. Jednotlivě věci stojí 5, 20, 100 nebo maximálně 200 korun.

Drobnější předměty jako např. knihy, hračky či vybavení domácnosti jsou uloženy v prostorných a snadno dostupných regálech. Pro objemnější věci typu nábytku je centrum vybaveno velkoobjemovými kontejnery.

Pokud o některý z předmětů nebude zájem, je po třech měsících vyhozen. Co aktuálně sklad použitých věcí nabízí a za kolik, je možné si zobrazit na webu reusepodebrady.cz. Pravidla jsou nastavena tak, že do re-use centra může věci přivézt člověk, který má trvalé bydliště v Poděbradech.

Pokud si ale někdo chce věci naopak vyzvednout, žádná omezující pravidla se na něj nevztahují. Přijet si tedy může opravdu kdokoliv a odkudkoliv.

Zřízení centra použitého zboží mělo za cíl snížit objem odpadu. Na hospodaření s odpadem město Poděbrady ročně vydává částku 40 milionů korun, což je značná část z celkového rozpočtu města. A jen čtvrtinu – tedy 10 milionů – zaplatí místní přímo v rámci poplatku za svoz odpadu. „Zřízením re-use centra se podařilo snížit objem odpadu až o 110 tun ročně,“ řekl místostarosta Miroslav Holas.

Projekt je přínosný v tom, že nejenom přispívá k ochraně životního prostředí, ale zároveň také prodlužuje životní cyklus „starých“ věcí nebo dokonce pomáhá nastartovat nový život lidem v hmotné nouzi. Často pak tento „odpad“ využívají i umělci, jež se věnují tzv. „odpad designu“, kdy staré věci pod v jejich rukou mění svou funkci a získávají zcela novou podstatu.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Poděbrady
Kraj
Středočeský

Dotace EU
5 687 744 Kč
Celkové způsobilé výdaje
6 691 464 Kč