Obec Police nad Metují, nacházející se na území CHKO Broumovsko, díky dotaci z OPŽP vysázela stromy a keře v extravilánu obce. Zeleň byla vysázena ve dvou lokalitách – v plánovaném lokálním biokoridoru Plachty a v údolnici tří suchých poldrů na Klůčku. Součástí realizace projektu bylo i zhotovení oplocenky, která chrání dřeviny před zvěří a údržba těchto ploch po dobu 3 let od výsadby.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Police nad Metují
Kraj
Královéhradecký

Dotace EU
980 769 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 153 845 Kč