V rámci projektu se zazelenal nový park Zahrádky u sídliště Bezručova v Poličce. Park byl vybudován na jižním okraji města v nově rostoucím sídlišti převážně rodinných domů.

Parkové úpravy, podpořené z OPŽP, byly součástí většího projektu vybudování nového parku, včetně komunikací, osvětlení a infrastruktury. Projekt byl zpracován v souladu s návrhem celého sídliště Bezručova a se studií systému sídelní zeleně.

Na rozloze celkem 4 070 m2 zde bylo vysazeno 71 stromů, 1 022 keřů, 848 trvalek a travin a 175 cibulovin, celkem tedy 2 216 nových rostlin.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Město Polička
Kraj
Pardubický

Dotace EU
804 423 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 340 705 Kč