Horní a Dolní Pozovický rybník, nacházející se v centru obce Pozovice, byly odbahněny.

Městys Štoky, pod který obec Pozovice spadá, využil dotační podpory Operačního programu Životní prostředí a rekonstruoval nádrže obou rybníků a upravil jejich hráze. Vytvořením nových přelivů pro převedení průtoku 100leté povodňové vody byla navýšena bezpečnost obou rybníků a zajištěna protipovodňová ochrana obce.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Městys Štoky
Kraj
Vysočina

Dotace EU
3 781 537 Kč
Celkové způsobilé výdaje
4 448 866 Kč