Tříhektarový bývalý areál ČSAD v pražských Vysočanech je v současnosti průmyslovou a skladovou zónou, kterou si pronajímá přes 50 firem. Tvoří ho administrativní budovy o třech nadzemích podlažích, skladové haly, dílny, garáže, opravny a myčky automobilů.

Dlouhá desetiletí intenzivní průmyslové činnosti si vybrala svou daň v podobě různé ekologické zátěže, která se zde nahromadila.

Díky projektu prošla lokalita bývalého ČSAD Vysočany sanací, při které byly vyčištěny podzemní nádrže, rozvody a nadlimitně kontaminovaná zemina a stavební konstrukce. Rekultivace areálu zabránila možné kontaminaci podzemních vod a lokalita se díky ní znovu zazelenala vysazenými stromky.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
PTÁČEK - správa, a.s.
Kraj
Praha

Dotace EU
5 092 476 Kč
Celkové způsobilé výdaje
5 991 148 Kč