Čím dál více nemocnic hledá možnosti, jak snížit spotřebu energií a ušetřit nemalé peníze. Vedle nevyhovujícího stavu svých areálů je k tomu tlačí také současné zvyšování cen plynu a elektřiny. Projekty počítají se státními dotacemi a také s využitím metody EPC, která zákazníkovi garantuje výši dosažených úspor, přičemž investice do těchto projektů se mohou splácet přímo z peněz ušetřených za energie.

Pro rozsáhlou rekonstrukci areálu i svého energetického hospodářství se rozhodla také pražská Psychiatrická nemocnice Bohnice. Pro uskutečnění tohoto náročného projektu využila vedle dotace z Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám rovněž zmíněnou metodu EPC.

Jeho hlavní součástí byla rekonstrukce historických okenních výplní, při níž část oken prošla odbornou repasí a část byla nahrazena věrnými replikami oken původních. Další významnou položku projektu tvoří rekonstrukce centrální výměníkové stanice, do které dodává teplo Pražská teplárenská již od roku 1993,“ řekl Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Vyměněno bylo také rozsáhlé rozvodné tepelné zařízení. „Část zdejšího potrubí totiž byla položeno ve třicátých letech minulého století,“ sdělil Jakub Tobola, zástupce dodavatele.

Modernizováno bylo díky novým LED svítidlům také osvětlení a renovaci neunikly ani vodovodní kohoutky.

„Garantovaná úspora v rámci celého EPC projektu činí více než 30 % původní spotřeby,“ říká obchodní ředitel společnosti, která bohnické nemocnici dodává úsporná technologická řešení, Jan Matějovský. Výsledkem komplexního projektu tak byla úspora v minimální garantované výši 146 milionů korun během následujících 10 let. 

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Kraj
Praha

Dotace EU
20 451 718 Kč
Celkové způsobilé výdaje
37 184 941 Kč