Obce Přezletice, Jenštejn a Podolanka dlouhodobě čekaly na pořádnou školu a díky pomoci z OPŽP se projekt podařilo realizovat. Svazková škola Panská pole nabízí zázemí celkem pro 540 žáků. Jedná o vydařenou pasivní novostavbu a přezletické, jenštejnské a podolanské děti se tak mohou chodit vzdělávat do příjemného, inspirativního a zdravého prostředí.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
Kraj
Středočeský

Dotace EU
49 991 077 Kč
Celkové způsobilé výdaje
262 834 264 Kč