V rámci projektu došlo k rozšíření kapacity svozu a třídění odpadu ve městě Příbor o 108 tun. Celkem bylo pořízeno 247 svozových kontejnerů na jedlý olej a tuk, plasty, sklo, papír a biologicky rozložitelný komunální odpad. Občané v katastru města tak mají zjednodušenou možnost třídit odpad a nově se mohou ekologicky zbavit i jedlého oleje a tuku.

Projekt byl podpořen v programovém období 2021-2027.

Specifický cíl 1.5 – Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Programové období:
2021-2027
Příjemce podpory
Technické služby města Příbora, příspěvková organizace
Kraj
Moravskoslezský

Dotace EU
1 043 300 Kč
Celkové způsobilé výdaje
1 227 412 Kč